מושגי עסקה - INCOTERMS 2000

מושגי עסקה


הגדרת מונחי ה – INCOTERMS 2000  - מונחי  סחר  בינלאומיים

מונחי ה- Incoterms הם מונחי מסחר בינלאומיים המשמשים אותנו בחיי היום יום בסחר הבינלאומי. מונחים אלו אומצו על ידי לשכת המסחר בינלאומית (ICC). ומשמשים  כשפה  בין היבואנים ליצואנים בחיי המסחר.
המונחים מגדירים  בצורה  ברורה  את חלוקת הסיכונים וההוצאות  בין  הגורמים המשתתפים בעסקת  המכר הבינלאומית.קבוצת  E   (בקבוצה  EXW)
 
מונח - EXW-EX WORKS

בתנאי EXW התחייבות  המוכר  מסתיימת  בעת מסירת  הטובין לקונה או לנציג מטעמו  במפעל  או  מחסן  המוכר  במדינת  היצוא , התנאי אינו כולל הובלה  יבשתית , הליכי מכס  יצוא , וטעינת  היצוא בארץ המוצא , זיקת הביטוח בטובין עוברת לקונה בעת מסירת הטובין במפעל או המחסן המייצא .
מונח זה משמש להובלה ימית + אווירית .  קבוצת  F  - מייצגת את עסקת הטובין בנמל  המוצא.  (בקבוצה: FCA, FAS,FOB)
 
מונח - FCA-FREE  CARRIER
בתנאי FCA התחייבות  המוכר מסתיימת  עם מסירת  הטובין למוביל הבינלאומי וסיום  הליכי   מכס  יצוא  במדינת  המוצא, אגרות נמל  וטעינה  חלים על  הקונה .
הסיכון בטובין וההוצאות עוברים לקונה עם מסירת הטובין למוביל הבינלאומי במדינת המוצא.
מונח זה משמש להובלה ימית + אווירית ויבשתית.   

מונח - FAS-FREE ALONGSIDE SHIP
בתנאי FAS התחייבות  המוכר מסתיימת  לאחר מסירת  הטובין  וסיום  הליכי   מכס  יצוא  בנמל  המוצא במדינת היצוא .
מונח זה לשימוש בהובלה ימית בלבד .
 
מונח - FOB-FREE ON BOARD
בתנאי FOB התחייבות  המוכר מסתיימת  לאחר  סיום  הליכי  מכס  יצוא  בנמל  המוצא  וטעינת  הטובין על סיפון האנייה .
מונח זה שימושו  בד"כ  בהובלה ימית  כאשר זיקת הביטוח בטובין עוברת לקונה עם חציית הטובין את דופן האוניה בנמל המוצא .
מונח זה לשימוש בהובלה ימית בלבד .  
 
 
 
קבוצת  C  - מייצגת את עסקת הטובין בנמל  היעד.  (בקבוצה: CFR, CIF,CPT,CIP)
 
מונח - CFR-COST AND FREIGHT
בתנאי CFR המוכר משלם עבור ההובלה עד נמל היעד המוסכם .
זיקת הביטוח עוברת לקונה  עם חציית דופן  האנייה  בנמל  המוצא .
השימוש  במונח זה  בהובלה ימית .
 
מונח - CIF-COST,INSRANCE AND FREIGHT
בתנאי CIF המוכר משלם עבור ההובלה  וביטוח  עד נמל היעד המוסכם .
זיקת הביטוח עוברת לקונה עם חציית דופן  האנייה  בנמל  המוצא .
השימוש במונח זה בהובלה  ימית בד"כ .

מונח - CPT-CARRIAGE PAID TO
בתנאי CPT המוכר משלם עבור ההובלה עד נמל היעד או מחסן בפיקוח המכס במדינת היעד .
הסיכון עובר לקונה  בעת  העברת  הטובין לחזקת המוביל הבינלאומי בארץ המוצא .
השימוש במונח זה בכל  סוגי  הובלה . 
 
מונח - CIP –CARRIAGE AND INSURNACE PAID TO
בתנאי CIP המוכר משלם עבור ההובלה ועבור ביטוח עד נמל היעד המוסכם .
הסיכון עובר לקונה  בעת  העברת  הטובין לחזקת המוביל הבינלאומי בארץ המוצא .
השימוש במונח זה בכל  סוגי  הובלה .
 
 
 
קבוצה  D   - מסירת טובין ביעד .  (בקבוצה: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)
 
מונח - DAF-DELIVERED AT FRONTEIR
בתנאי DAF מסירת  הטובין נעשית בנקודת גבול יבשתית מוסכמת בד"כ במסוף מעבר הגבול .
סיכון והוצאות עוברים לקונה בנקודת הגבול היבשתית.
השימוש במונח זה מומלץ לכל  סוגי  הובלה .
 
מונח - DES-DELIVEED EX SHIP
בתנאי DES מסירת הטובין תיעשה על סיפון האנייה בנמל הפריקה בארץ היעד , טרם פריקתם מהאוניה.
השימוש  במונח זה  בהובלה ימית .
 
מונח - DEQ-DELIVERED EX QUAY
בתנאי DEQ מסירת הטובין לקונה תיעשה על רציף נמל  הפריקה  טרם  טיפול בהליכי  מכס .
השימוש  במונח זה  בהובלה ימית .
 
מונח - DDU-DELIVERED DUTY UNPAID
בתנאי DDU מסירת הטובין על ידי הספק  בנקודה פנים יבשתית מוסכמת בארץ היעד .
על הקונה חלה  חובת  פריקת הטובין  במפעלו , ביתו או מחסנו .
נטל הסיכון וההוצאות למעט תשלום מכס ומיסים חלים על המוכר עד הנקודה המוסכמת.
השימוש במונח זה בכל  אמצעי  ההובלה .
 
מונח - DDP-DELIVERED DUTY PAID
בתנאי DDP מסירת הטובין על ידי הספק  בנקודה פנים יבשתית מוסכמת על ידי הקונה בארץ היעד .
על המוכר  חלה חובת תשלום המיסים והתרת הטובין ממכס .
על הקונה חלה  חובת  פריקת הטובין  במפעלו , ביתו או מחסנו .
השימוש במונח זה בכל  אמצעי ההובלה .טבלת ה - INCOTERMS (החבויות שחלים על הקונה והמוכר על פי תנאיי המכר).

         

יצוא איסוף

יצוא שחרור

יצוא הטענה/המכלה

הובלה ים/אויר

 ביטוח 

פריקה בנמל יבוא

שחרור מכס בנמל היעד

מסירה ללקוח

תשלום מיסים

EXW

קונה

קונה

קונה

קונה

קונה

קונה

קונה

קונה

קונה

FCA

מוכר

מוכר

קונה

קונה

קונה

קונה

קונה

קונה

קונה

FOB

מוכר

מוכר

מוכר

קונה

קונה

קונה

קונה

קונה

קונה

CFR

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

קונה

קונה

קונה

קונה

קונה

CIF

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

קונה

קונה

קונה

קונה

CPT

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

קונה

קונה

קונה

קונה

קונה

CIP

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

קונה

קונה

קונה

קונה

DDU

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

קונה

DDP

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

מוכר

חיים נתנאל בע"מ. אמינות, ידע, מורשת של שירות. 

(סוכני מכס ושילוח בינ"ל/יבוא/יצוא/עמילות מכס/תקינה ורישוי/ביטוח מטענים/שירותים נוספים)

לחץ ליצירת קשר

הדפס